Chính sách bảo hành -
Chào mừng bạn đến với Hương Sạch Tân Nguyên! Cảm ơn bạn đã quan tâm, sử dụng sản phẩm của Tân Nguyên!
  • Thời gian bảo hành: do 2 bên thỏa thuân và đảm bảo quy định pháp luật

  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết

  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết hoặc do lỗi của khách hàng.