huongsachtannguyen.com-huong-tram-T120C11K-1-600x600

220.000₫

Hương Tràm Tân Nguyên loại cao cấp, bao 1kg, 540 que, dài 38cm

  • Mã sản phẩm: T120C1(1K)
  • Thành phần: Bột trầm, bột keo bời lời, tăm tre 
  • Số lượng: 728 que
  • Thời gian cháy: 55 phút

Sử dụng trong dâng hương Phật, bàn thờ gia tiên, thanh lọc không khí, mang lại tài vượng, m