Combo Hương bài Cao cấp

295.000 VNĐ

Combo Hương bài cao cấp bao gồm: 1 ống bài cao cấp B170C + 1 hộp bài giấy cao cấp ngắn 23cm BH80CN + 1 hộp bài vòng BV20T + 1 hộp nụ bài tháp BT45C

Hết hàng