Hương Sạch Tân Nguyên – Sản phẩm Công Nghiệp Nông Thôn tiêu biểu Cấp Quốc Gia năm 2021 – Sản Phẩm OCOP Quốc Gia 4 SAO

Hương Sạch Tân Nguyên được công nhận là Sản Phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu Cấp Quốc Gia Năm 2021

10 năm chiến đấu không mệt mỏi cuối cùng Hương Sạch Tân Nguyên cũng đã được phần thưởng xứng đáng 😁
Hương Sạch Tân Nguyên chân thành cảm ơn Quý khách hàng; Quý đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành trong suốt 10 năm qua!
Xin cảm ơn các cấp chính quyền thị xã Hương Thủy; tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công Thương; Bộ Nông Nghiệp đã quan tâm hỗ trợ, động viên và ghi nhận!
Xin cảm ơn các a/c đồng nghiệp nhiều thế hệ trong Công ty Tân Nguyên đã chung sức chung lòng xây dựng nên Hương Sạch Tân Nguyên hôm nay!

Hương Sạch Tân Nguyên sẽ luôn nỗ lực vươn xa hơn nữa; vì sứ mệnh mang các sản phẩm hương sạch 100% thành phần từ thiên nhiên đến người tiêu dùng rộng rãi trong và ngoài nước.

Hương Sạch Tân Nguyên được Bộ Công Thương công nhận

Sản Phẩm OCOP Quốc gia 4 SAO