Hương Bài Nụ Sen Cao Cấp – BTS31C

60.000 VNĐ

Hương Bài Tân Nguyên loại nụ sen cao cấp

  • Mã sản phẩm: BTS31C
  • Thành phần: Bột rễ bài, bột keo bời lời
  • Số lượng: 33 viên
  • Thời gian cháy: 23 phút 

Bài nụ sen thường sử dụng xông nhà, cửa hàng,các dịp khai trương, tân gia, tất niên,… giúp khử mùi, khử tà uế, mang tài lộc, vượng khí, may mắn đến gia chủ.