Hương Bài Sào Cao Cấp 70cm – BS10C

50.000 VNĐ

Hương Bài Tân Nguyên loại bài sào cao cấp, dài 70 cm

  • Mã sản phẩm: BS10C
  • Thành phần: Bột rễ bài, bột keo bời lời, bột gỗ nhãn
  • Số lượng: 10 que
  • Thời gian cháy: 4 giờ 40 phút

Hương bài sào thường được sử dụng các dịp lễ tết, tảo mộ, ma chay cúng lễ cần thắp hương thời gian dài.