Hương Trầm Nụ Sạch – TT45C2

110.000 VNĐ

Hương Trầm Tân Nguyên loại nụ cao cấp, viền bạc

  • Mã sản phẩm: TT45C2
  • Thành phần: Bột trầm hương, bột keo bời lời
  • Số lượng: 45 viên
  • Thời gian cháy: 20 phút

Trầm nụ/ trầm tháp dùng xông các dịp khai trương, tân gia, tất niên,… giúp khử mùi, khử tà uế, mang tài lộc, vượng khí, may mắn đến gia chủ.