Nghệ Thuật Hương Đạo

Nghệ thuật Hương đạo: Khi hương thơm cũng có tiếng nói riêng

So với Thư đạo, Kiếm đạo, Trà đạo hay Hoa đạo; Hương đạo có một chỗ đứng khiêm nhu; ít người biết đến và kén người thưởng thức hơn; phần vì tính trừu tượng, vô hình ẩn nơi làn hương gỗ ấm; phần vì cái khó trong việc ghi nhớ và gọi tên bằng ký …

Hương Đạo – Vẻ đẹp tính cách con người Nhật Bản

Hương Đạo – Vẻ đẹp tính cách con người Nhật Bản. Con người là thành tố quan trọng khi tác động trực tiếp vào quá trình hình thành văn hóa; cũng vì thế mà mọi vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc trên thế giới đều mang đậm dấu ấn của người dân vùng đất …