Những câu nói giúp bạn vượt qua chính mình

NHỮNG CÂU NÓI GIÚP BẠN VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 🌻

1. Bắt tay vào làm những việc cần thiết; sau đó làm những việc có thể rồi bạn sẽ nhận ra bản thân sẽ làm được những việc không thể.
2. Chuyện ta cần làm trong đời không phải là vượt lên trên người khác; mà là vượt lên trên chính mình.
3. Đừng lừa gạt bản thân mình! Trong tất cả những kẻ lừa gạt; hãy sợ bản thân mình nhất!
4. Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi tự do để là chính tôi.

5. Khi tôi là chính bản thân mình; tôi hạnh phúc và có kết quả tốt.
6. Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
7. Đừng mang bản thân mình cho so sánh với người khác cũng như chưa thử nếm nước mắt làm sao biết ai mặn ngọt hơn ai.
8. Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình.
9. Học cách nhìn thoáng một số việc; đó mới chính là cách tự bảo vệ bản thân.
10. Cuộc buôn bán quan trọng nhất trong đời là tự bán mình cho bản thân mình.
11. Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của mình. Cuộc sống là tạo ra chính mình.

12. Sai lầm lớn nhất ta có thể phạm phải trong đời là nghĩ rằng ta làm việc cho người khác chứ không phải chính bản thân ta.
13. Tự giúp bản thân là sự giúp đỡ tốt nhất.
14. Chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất; bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất.
15. Cuộc sống này nên hoàn thiện lấy chính mình; đừng chen vào cuộc đời người khác.
-St
🌻 XIN CHÀO, NGÀY MỚI CỦA TÔI – Lời hỏi thăm dành cho những điều nhỏ nhoi, bình dị