5 Điều cần làm ngay để Phòng chống dịch bệnh COVID-19!

5 Điều cần làm ngay để Phòng, chống dịch bệnh COVID-19!

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chiều 25/3/2020; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi: Mỗi người dân phải có trách nhiệm với sức khoẻ; thậm chí là tính mạng của mình, của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước; thực hiện …