ăn chay là gì

ĂN CHAY CÓ ĐƯỢC PHƯỚC HAY KHÔNG ?

Ăn chay có được phước hay không? Đây là vấn đề mà cũng có rất nhiều Phật tử quan tâm. Tuy nhiên, câu trả lời thì dường như không giống nhau ở mỗi vị Thầy; điều này ít nhiều đã làm cho các Phật tử hoang mang, thiếu cái nhìn chánh kiến trí tuệ khi …