bản lĩnh

Những câu nói giúp bạn vượt qua chính mình

NHỮNG CÂU NÓI GIÚP BẠN VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 1. Bắt tay vào làm những việc cần thiết; sau đó làm những việc có thể rồi bạn sẽ nhận ra bản thân sẽ làm được những việc không thể. 2. Chuyện ta cần làm trong đời không phải là vượt lên trên người khác; mà …