bảo vệ môi trường

Văn hóa thắp hương nơi văn phòng, công sở làm việc.

Không chỉ giới hạn ở hộ gia đình, mà hiện nay tại các văn phòng làm việc, các cao ốc của nhiều tập đoàn đã bắt đầu văn hóa thắp hương. Với nhiều mục đích khác nhau, nhưng nhìn chung đều bắt nguồn từ những mong muốn tốt đẹp, an lành. “Có thờ có kiêng …