bình thường mới

Cùng con chuẩn bị hành trang trở lại trường

Trở lại trường trong bối cảnh mới, bố mẹ cần chuẩn bị gì để các con tự tin học tập; thỏa sức vui chơi và tự giác giữ gìn, bảo vệ an toàn sức khỏe? Sau thời gian dài học trực tuyến; vắng đi những tương tác cần có với thầy cô và bạn bè; …