các triều đại Việt Nam

7 CÁI NHẤT CỦA SỬ VIỆT CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

7 CÁI NHẤT CỦA SỬ VIỆT CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT 1. Triều đại đầu tiên và duy nhất có Hoàng đế là Nữ giới: Nhà Lý – Lên ngôi khi mới 6 tuổi, nắm quyền hơn 1 năm thì buộc nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (8 tuổi). Đó chính là Lý Chiêu …