cấm kỵ vào ngày rằm

Những điều nên kiêng kỵ vào ngày rằm, mùng 1 đầu tháng

Phàm là những điều người xưa dậy thì ai cũng hạn chế mắc phải. Dưới đây là 1 số điều nên kiêng kỵ vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. 1. Không nói tới điều rủi ro. Nhiều người rất kiêng kỵ việc nói tới những điều rủi ro trong ngày đầu tháng vì sợ …