“Với chiến khu xưa”

Hương Sạch Tân Nguyên tham gia triễn lãm “Về Chiến Khu Xưa” tại Dương Hòa – Huế

CHƯƠNG TRÌNH “VỀ CHIẾN KHU XƯA” DƯƠNG HÒA NĂM 2022 Thời gian: Từ ngày 30/7- 01/8/2022 Địa điểm: Khu vực Bia Chiến tích và các điểm tổ chức các chương trình đồng hành trên địa bàn xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. Đây là chương trình nhằm nâng cao truyền thống “uống nước nhớ …