Thác khói chú tiểu – Mẫu 140(A/B/C/D)

85.000 VNĐ

Bộ thác TỨ KHÔNG

– Chú tiêu chống cằm: Không làm điều xấu

– Chú tiểu che mắt: Không nhìn

– Chú tiểu che miệng: Không nói

– Chú tiểu bịt tai: Không nghe

GIÁ: 120.000đ/1 thác