Thác Khói Chú Tiểu – Tứ Không – Không Nhìn Điều Xấu – Mẫu 121

120.000 VNĐ

Sản phẩm gồm

– Thác khói

– Chú tiểu

– Lọ cắm hoa lá

Bộ thác TỨ KHÔNG

– Chú tiêu chống cằm: Không làm điều xấu

– Chú tiểu che mắt: Không nhìn

– Chú tiểu che miệng: Không nói

– Chú tiểu bịt tai: Không nghe

Hết hàng