Thác Khói Lồng Kính Tây Du Kí – Mẫu 138

250.000 VNĐ

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 – 𝑻𝒉𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐́𝒊 𝑳𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒚 𝑫𝒖 𝑲𝒊́ 🧚‍♀️
📌Kích thước:
– Cao: 17.5cm
– Rộng: 8.5cm

Hết hàng