-Tài khoản 1
1.Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Tân Nguyên
2.Số tài khoản: 0400 5818 5568
3.Tên ngân hàng: Ngân hàng Sacombank chi nhánh Huế

Tài khoản 2
1.Tên tài khoản: Nguyễn Minh Nhật Tuấn (Chủ Doanh nghiệp)
2.Số tài khoản: 0161 000 184 973
3.Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế