Tượng Xông Trầm Bổn Sư Xanh

230.000 VNĐ

Giới thiệu sản tượng xông trầm bổn sư xanh:

Chất liệu: Gốm sứ tráng men cao cấp

Hình dáng: Hình bổn sư.

Màu sắc: Nâu đen, xanh.