Vòng trầm hương sánh chìm 108 hạt 8ly

1.500.000 VNĐ

Chuỗi trầm hương 108 hạt đại điện cho sự bình an, hạnh phúc. Có nhiều mẫu vòng mix charm đá, vàng, bạc.Vòng tay trầm hương 108 hạt (chuỗi 108 hạt) là sự kết hợp giữa Tràng hạt; mang lại bình an và chiếc vòng trang sức thời thượng.